Vydané platné rozhodnutia


Rozhodnutie č.: 1 -> OU-BA-OSZP3-2019_025600_2_GRE_V cb.pdf

Rozhodnutie č.: 2 -> OU-DS-OSZP-2023 I 022805 -04.pdf

Rozhodnutie č.: 3 -> OU-GA-OSZP-2018_007035_OH.pdf

Rozhodnutie č.: 4 -> OU-GA-OSZP-2018_013484_OH cb.pdf

Rozhodnutie č.: 5 -> OU-GA-OSZP-2019_002920_OH cb.pdf

Rozhodnutie č.: 6 -> OU-GA-OSZP-2019_014582-004 cb.pdf

Rozhodnutie č.: 7 -> OU-GA-OSZP-2020_004039-005.pdf

Rozhodnutie č.: 8 -> OU-GA-OSZP-2020_004134-003.pdf

Rozhodnutie č.: 9 -> OU-GA-OSZP-2020_005415-004.pdf

Rozhodnutie č.: 10 -> OU-GA-OSZP-2020_012219-003.pdf

Rozhodnutie č.: 11 -> OU-GA-OSZP-2021_004299OH.pdf

Rozhodnutie č.: 12 -> OU-GA-OSZP-2021_010905_OH.pdf

Rozhodnutie č.: 13 -> OU-GA-OSZP-2022_002197-009.pdf

Rozhodnutie č.: 14 -> OU-GA-OSZP-2022_005519_OH.pdf

Rozhodnutie č.: 15 -> OU-GA-OSZP-2022_006373-005.pdf

Rozhodnutie č.: 16 -> OU-GA-OSZP-2022_007669_OH.pdf

Rozhodnutie č.: 17 -> OU-GA-OSZP-2022_011976-007.pdf

Rozhodnutie č.: 18 -> OU-GA-OSZP-2022_012830_OH.pdf

Rozhodnutie č.: 19 -> OU-GA-OSZP-2023_005275-004.pdf

Rozhodnutie č.: 20 -> OU-GA-OSZP-2023_005279-003.pdf

Rozhodnutie č.: 21 -> OU-GA-OSZP-2023_007420-006.pdf

Rozhodnutie č.: 22 -> OU-GA-OSZP-2023_008093-OH.pdf

Rozhodnutie č.: 23 -> OU-GA-OSZP-2023_009707_OH.pdf

Rozhodnutie č.: 24 -> OU-HC-OSZP-2020_000917-007.pdf

Rozhodnutie č.: 25 -> OU-HC-OSZP-2020_000918-004.pdf

Rozhodnutie č.: 26 -> OU-HC-OSZP-2020_000919-004.pdf

Rozhodnutie č.: 27 -> OU-HC-OSZP-2021_001121-004.pdf

Rozhodnutie č.: 28 -> OU-HC-OSZP-2022_001036-004.pdf

Rozhodnutie č.: 29 -> OU-HC-OSZP-2023_000230-003.pdf

Rozhodnutie č.: 30 -> OU-NM-OSZP-2020_003833-007.pdf

Rozhodnutie č.: 31 -> OU-NR-OSZP3-2019_026858.pdf

Rozhodnutie č.: 32 -> OU-NR-OSZP3-2019_034281-002 cb.pdf

Rozhodnutie č.: 33 -> OU-NR-OSZP3-2019_042762-F43.pdf

Rozhodnutie č.: 34 -> OU-NR-OSZP3-2019_042763-F42 cb.pdf

Rozhodnutie č.: 35 -> OU-NR-OSZP3-2022_015402-004 - ZAR AGILE 2022.pdf

Rozhodnutie č.: 36 -> OU-NR-OSZP3-2022_015402-004.pdf

Rozhodnutie č.: 37 -> OU-NZ-OSZP-2019_021401-003.pdf

Rozhodnutie č.: 38 -> OU-NZ-OSZP-2020_007292-004.pdf

Rozhodnutie č.: 39 -> OU-NZ-OSZP-2020_007295-004.pdf

Rozhodnutie č.: 40 -> OU-NZ-OSZP-2021_017785-003.pdf

Rozhodnutie č.: 41 -> OU-NZ-OSZP-2021_017786-003.pdf

Rozhodnutie č.: 42 -> OU-NZ-OSZP-2021_017790-003.pdf

Rozhodnutie č.: 43 -> OU-NZ-OSZP-2023_008483-003.pdf

Rozhodnutie č.: 44 -> OU-PK-OSZP-2020_001247_008.pdf

Rozhodnutie č.: 45 -> OU-PN-OSZP-2020_000744-003.pdf

Rozhodnutie č.: 46 -> OU-PN-OSZP-2020_000745-003.pdf

Rozhodnutie č.: 47 -> OU-PN-OSZP-2020_000747-003.pdf

Rozhodnutie č.: 48 -> OU-PN-OSZP-2020_004066-003.pdf

Rozhodnutie č.: 49 -> OU-PN-OSZP-2020_004068-003.pdf

Rozhodnutie č.: 50 -> OU-PN-OSZP-2020_004070-003.pdf

Rozhodnutie č.: 51 -> OU-PN-OSZP-2020_008601-003.pdf

Rozhodnutie č.: 52 -> OU-PN-OSZP-2020_008603-003.pdf

Rozhodnutie č.: 53 -> OU-PN-OSZP-2021_007950-003.pdf

Rozhodnutie č.: 54 -> OU-PN-OSZP-2021_007953-003.pdf

Rozhodnutie č.: 55 -> OU-PN-OSZP-2023_003935-003.pdf

Rozhodnutie č.: 56 -> OU-PN-OSZP-2023_005978-003.pdf

Rozhodnutie č.: 57 -> OU-SA-OSZP-2021_004113-009.pdf

Rozhodnutie č.: 58 -> OU-SA-OSZP-2023004057-5- Voz.pdf

Rozhodnutie č.: 59 -> OU-SC-OSZP-2019_003709_Ag-R.pdf

Rozhodnutie č.: 60 -> OU-SC-OSZP-2019_003711_Ag-R cb.pdf

Rozhodnutie č.: 61 -> OU-SC-OSZP-2019_003714_Ag-R cb.pdf

Rozhodnutie č.: 62 -> OU-SC-OSZP-2019_005171_Ag-R cb.pdf

Rozhodnutie č.: 63 -> OU-SC-OSZP-2019_005172_Ag-R cb.pdf

Rozhodnutie č.: 64 -> OU-SC-OSZP-2020_014366-006.pdf

Rozhodnutie č.: 65 -> OU-SC-OSZP-2022_006822-007.pdf

Rozhodnutie č.: 66 -> OU-SC-OSZP-2023_012147-022.pdf

Rozhodnutie č.: 67 -> OU-SC-OSZP-2023_012148-021.pdf

Rozhodnutie č.: 68 -> OU-SC-OSZP-2023_012149-022.pdf

Rozhodnutie č.: 69 -> OU-SC-OSZP-2023_020202-012.pdf

Rozhodnutie č.: 70 -> OU-SC-OSZP-2023_020204-012.pdf

Rozhodnutie č.: 71 -> OU-SE-OSZP-2019_010964-005.pdf

Rozhodnutie č.: 72 -> OU-TT-OSZP3-2018_008703_SSOH_Du cb.pdf

Rozhodnutie č.: 73 -> OU-TT-OSZP3-2022_012876-003.pdf

Rozhodnutie č.: 74 -> OU-TT-OSZP3-2022_023963-003.pdf

Rozhodnutie č.: 75 -> OU-TT-OSZP3-2023_008534-003.pdf

Rozhodnutie č.: 76 -> OU-TT-OSZP3-2023_024196-003.pdf