Ovládanie

Ovládanie inteligentnej domácnosti sa vykonáva systémom zabudovaných tlačidiel a senzorov alebo pomocou aplikácie bežiacej na smartphone, tablete alebo PC pripojených k sieti. Tlačidlá sa inštalujú do bežných inštalačných krabíc a dizajn i výber je rovnaký ako u klasických vypínačov. Pomocou aplikácie okrem riadenia sa vykonáva aj konfigurácia a programovanie systému. Aplikácia je užívateľsky jednoduchá a príjemná, riadenie a dokonca aj nastavovanie je zvládnuteľné aj pre bežného užívateľa bez pomoci odborníka. Jednoducho sa dajú meniť funkcie jednotlivých tlačidiel, nastavovať svetelné a iné scény. Všetky spotrebiče sa riadia pomocou rovnakého menu, bez ďalších riadiacich jednotiek a prvkov.

Najčastejšie žiadané prvky s možnosťou ovládania od zákazníkov:

Osvetlenie

Inteligentný systém dovoľuje všetky svetlá ovládať systémom tlačidiel alebo aplikáciou. Tlačidlám sa dajú priradiť rôzne funkcie, môžu zapínať jedno alebo skupinu svetiel, je možné vytvárať rôznorodé svetelné scény a efekty. Tieto funkcie sa dajú kedykoľvek meniť používateľom inteligentného systému. Zapínanie svetiel, scén a farebnosť možno prispôsobiť intenzite vonkajšieho svetla, dennému či ročnému obdobiu alebo činnostiam a udalostiam v dome. Dobre navrhnuté osvetlenie má okrem praktickej aj estetickú stránku.

Tienenie

V dnešnej dobe tieniaca technika ako žalúzie, rolety a markízy tvoria čoraz dôležitejšiu časť efektívnej regulácie teploty domu alebo bytu. Pri intenzívnom slnečnom žiarení v lete zabraňujú prílišnému zohriatiu interiéru a v zime môžu značne prispieť k vykurovaniu bez nákladov na energie. Aby sa tieto funkcie dali efektívne využiť, je potrebné ich riadiť aj vtedy, keď nikto nie je v dome prítomný, keď zmenou počasia je potrebné aktuálny stav náhle zmeniť. Inteligentný systém aj pomocou meteostanice zariadi, aby tieto akcie sa vykonali vždy včas, bez aktívneho zásahu majiteľa.

Vykurovanie a chladenie

Pomocou digitálnych snímačov teploty a systémom riadených spínačov a ventilov môžete riadiť všetky typy vykurovania (elektrické, prietokové) a chladenia. Všetko je jednoducho a pohodlne nastaviteľné z jedného miesta. V spolupráci s magnetickými detektormi, ktoré možno umiestniť na okná a dvere, spoluprácou so zabezpečovacím systémom, inteligentný systém sa rozhodne, či vykurovanie/chladenie je efektívne a v miestnostiach otvoreným oknom alebo keď nikto nie je doma funkciu deaktivuje. Vykurovanie, chladenie, zapnutie sauny možno zapínať aj na diaľku pomocou aplikácie skôr než prídete domov. Pri správnom nastavení je možné ušetriť až 30% energií na kúrení a chladení.

Zavlažovanie

Ak sa do inteligentného systému zaintegruje aj zavlažovanie, dá sa ušetriť na riadiacej jednotke tohto zariadenia a môžete využiť výhody ovládania z rovnakého menu, ako ostatné zariadenia v domácnosti, s možnosťou diaľkového ovládania všetkých funkcií aj najdrahšieho zavlažovacieho systému.

Meteostanica

Súčasťou domu je meteostanica, ktorá poskytuje údaje o vonkajšom počasí (teplota, pocitová teplota, vlhkosť, relatívny a absolútny tlak, rýchlosť, nárazy a smer vetra), ako aj o hodnote vonkajšieho osvetlenia. Údaje získané z meteostanice využíva inteligentný systém na riadenie osvetlenia, kúrenia, klimatizácie, tieniacej techniky, zavlažovania atď. Okrem toho tieto údaje sú prístupne aj pre užívateľov pomocou aplikácie a sú k dispozícii aj historické dáta pre „metorológov“.

Zabezpečovací systém

Do inteligentného systému zaintegrovaná autonómna, certifikovaná „zabezpečovačka“ plní všetky svoje funkcie nezávisle od riadiacej jednotky inteligentného systému. Údaje z jeho snímačov a kontaktov využíva inteligentný systém na riadenie rôznych spotrebičov v domácnosti, napríklad: svetlá a svetelné efekty, simulácia prítomnosti, zapínanie svetiel pri pohybe v dome, zapínanie/vypínanie kúrenia a chladenia.

Meranie spotreby

Pomocou meracích jednotiek alebo podľa výpočtu inteligentný systém umožní priebežné sledovanie jednotlivé nosiče energií aj jednotlivé spotrebiče. Tieto údaje upravuje do rôznych grafov a tabuliek, čo umožní užívateľovi vyhodnotiť a odhaliť tzv. žrútov energií. Pri neodôvodnenej spotrebe v neprítomnosti obyvateľov uzavrieť prítokové ventily a tým zabrániť nebezpečiu a škodám.

Ďalšie užitočné funkcie

Inteligentný systém riadi rôzne ďalšie spotrebiče: garážové brány, elektricky ovládané brány, elektrické zásuvky. Optimalizuje využívanie elektrickej energie z fotovoltaických panelov a optimalizuje proces výroby TÚV. Na základe údajov od snímačov a od iných podmienok (prítomnosť, otvorené okná a pod.) riadi činnosť rekuperačnej jednotky. Vypína všetky nepotrebné spotrebiče pri odchode z domu. Zapína všetky potrebné spotrebiče po príchode domov (pri odkódovaní/zakódovaní zabezpečovacieho zariadenia). Umožní prenos obrazu z bezpečnostných kamier.